Så väljer du rätt skola

Naturligtvis finns det många utgångspunkter för vad som är rätt även i val av skola.

Vår utgångspunkt är inte att den ligger nära hemmet, även om det naturligtvis är ett mycket bra skäl till att välja en skola för sitt barn. Egentligen borde alla skolor vara tillräckligt bra för att närhetsprincipen skulle vara grunden för val av skola, helt enkelt för att det blir kort väg till och från hemmet och nära till kamrater.

Vi utgår inte heller från förekomst av mobbing från lärare, personal eller elever liksom pennalism eftersom dessa uppgifter för närvarande är svåra att mäta och sammanställa för Sveriges alla skolor.

Inte heller är det om barnets bästa vän eller vänner går i den specifika skolan, även om det självklart kan vara en nog så viktig orsak för att trivas, åtminstone innan barnet lär känna nya kamrater.

Och hur mycket än lärarnas fackförbund, skolledarförbund, Sveriges kommuner och landsting, kommunerna och skolorna själva, Sveriges Elevråd, Svenskt Näringsliv och andra intresseorganisationer än vill lyfta fram olika nyckeltal eller mätningar som på något sätt speglar en eller flera viktiga frågor för dem så är det helt ointressant om lärarna har lärarlegitimation eller inte, lärartäthet, hur mycket en elev kostar per år, om eleven får en egen bärbar dator eller inte etc.

Det är inte heller betygsnivån i skolan eftersom det tyvärr inte speglar vad eleven lärt sig, utan med stor risk mer visar hur hög betygsinflationen är för att kunna attrahera elever.

Det enda som är relevant vid val av skola är om eleven har förutsättningar att lära sig något. Och allra bäst skulle det vara då att kunna påvisa hur bra eller dåligt varje skola förmår lyfta en elev år från år till att denne slutar i årskurs 9, men dessa uppgifter är svårtillgängliga från offentliga databaser och till att vi får möjlighet att analysera dessa är rådet att helt utgå från respektive skolas resultat vid de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9, liksom i PISA och att de har noll underkända elever, därefter genomsnittlig poäng på proven.

Visst är det fortfarande skevheter i de nationella proven eftersom de rättas lokalt av varje skola, men det är ändå det i dag mest avslöjande om skolan har förmåga att leverera det de skall. Se dock till att se på skolans resultat under flera år och att trenden pekar uppåt, annars kan det vara tecken på att bra lärare och skolledning har troppat av om resultaten på motsvarande sätt sjunkit på senare tid.

Om du väljer de skolor som har noll underkända elever och hög genomsnittlig poäng kommer du samtidigt upptäcka att de har få eller inga elever som invandrat till Sverige de senaste fyra åren, oftast få elever med utländsk bakgrund samt att elevernas föräldrar oftast har universitetsutbildning. Det borgar för att ditt barn skall få en gynnsam miljö och kunna nå liknande resultat.

Sedan vill vi ändå kasta in brasklappen att om du vill att ditt barn skall ha riktigt bra förutsättningar att lyckas i samhället med maktelitens måttstock behöver denne kontakter mer än kunskap, varför du som förälder självklart skall sätta ditt barn i den skola som har föräldrar som är erkänt rika på pengar eller inflytande. Intelligens och kunskap är de facto inte ett villkor för att lyckas i samhället.

Du som vill söka svar på hur eleverna presterar i den skola ditt barn går i eller de skolor du funderar på att välja kan på egen hand botanisera i Skolverkets databas där du finner olika slags information, däribland nationella prov men även betyg och uppgifter om föräldrarnas utbildningsnivå, om de är födda i Sverige eller inte samt uppgifter om lärare, enkätsvar och diverse utredningar.