Lärarnas fackförbund är friskolornas bästa vänner

I SvD ondgör sig Maria Ludvigsson över Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahléns kommentar kring fler matematiklektioner i grundskolan:

”Varje timme du står i klassrummet genererar arbete före och efter för att lektionstiden ska vara kvalitativ. Om man bara säger att lärare får ta fler elever, då minskar tiden runt omkring (sic!). Kvaliteten riskerar att bli sämre och lärare riskerar att arbeta ut sig.”

Det svarar Maria Ludvigsson med:

Det låter ytterst besvärligt och, kan man tycka, något att till varje pris undvika – om det så innebär färre mattelektioner. Tar man lärarfacket på orden skulle rent av mindre undervisningstid i matematik höja både kvalitet och jämlikhet.

Och visst är det så.

Redan i början av 2000-talet när Mikael Flovén skapade begreppet ”Resursandel i lärande” och fann att endast 30% av skolans resurser gick till lärande, förväntade han sig att Lärarnas Riksförbunds dåvarande ordförande Metta Fjelker och Lärarförbundets dåvarande ordförande Eva-Lis Sirén skulle ta emot honom med öppna armar.

Knappast, är det snälla ordet.

Istället för att vara elevtillvända fackförbund så visade det sig att det begrepp som användes: ”Tid med elev” var som ett rött skynke.

Att fackförbunden vill ha högre lön för sina medlemmar är givet, tyvärr inte kopplat till om det är bra för eleven eller ej.

Och det är fackförbundens ovilja att effektivisera skolan och arbeta med mer tid med elev och att acceptera att det finns skillnader i behov av stöd mellan elever som gör att skolpengen till friskolorna är felaktig och att vinsterna i friskolorna är så löjligt höga.

Med lärarfack som tänker nytt skulle det inte behövas en diskussion om vinsttak eftersom skolpengen skulle beräknas korrekt och sänkas.

Pojkar blir bättre i skolan av daglig idrottslektion

Pojkarna blir mer koncentrerade i skolarbetet och flickorna blir bevisligen fysiskt starkare av en daglig skoltimme gymnastik.

Nu finns det mer vetenskapligt underlag som visar på det som är självklart för den som själv är dagligt fysikt aktiv.

Det finns mycket att göra vad avser styrning av skolan, att se till att lärarna lägger mer tid med elev, stöd ges till de som inte presterar minst godkänt, att uppförandekrav ställs på eleverna, skicka socialen på de familjer som inte erbjuder en lugn och stödjande studiemiljö etc.

Men en enkel åtgärd, förutom att kräva noll underkända i årskurs nio, är att införa daglig idrott på schemat.

Läs denna intervju med Jesper Fritz, tidigare stavhoppare, som nu disputerar kring barns fysiska aktivitet i skolan.

99% av de kommunala skolorna hjälper ej de elever som behöver stöd

Det är snart dags att göra en analys av beslutsfattande inom svensk politik och hur media tillsammans med myndigheter och intresseorganistioner lyckas förtiga och trycka undan obehagliga fakta.

Faktaresistens är inte unikt för skolans domän.

Men den liksom miljöförstöringen får mycket långtgående och troligen irreversibla konsekvenser.

Visst är det då hårresande att läsa ledarinlägg från exempelvis SvD i gårdagens tidning, där det konstateras att:

”I  dagarna fick vi genom en utvärdering från Skolverket veta mer om vad de tidigare betygen faktiskt har medfört. Skolverkets huvudslutsats är att stödbehoven upptäcks med betyg, men att stödet så här långt har uteblivit.”

Vän av ordningen undrar varför Skolverkets studie är så kittlande att det renderar textmassa i Sveriges andra tidning, till stöd för betyg i årskurs 6. Det här med betyg är onekligen en religiös fråga, på samma sätt som en del aldrig rör annat än en Appledator, andra endast håller sig till Windows.

Men fakta och varningsklockorna fanns avseende brist i stöd till elever med behov redan för tre år sedan. I den undersökning som KMF Ventures AB gjorde, blev det uppenbart att stödet i svenska kommunala skolor är obefintligt och att det redan behövdes åtgärder för att identifiera och sätta in åtgärder till de som har behov redan i årskurs ett.

För SvD som fick undersökningen tillsänd sig, liksom alla större tidningar, var resultaten inte värda vare sig textrad eller ord.

Sagan ”Kejsarens nya kläder” visar på att sanningen kan komma från det enklaste håll.

Tyvärr har de senaste tre årens elever inte fått den hjälp de har rätt till enligt skollagen p.g.a. inkompetenta lagstiftare och huvudmän, tillsammans med medbrottslingarna i tredje statsmakten som uppenbarligen inte är skolade journalister.

Hur kan de underpresterande eleverna i nationella prov 2015 göra bättre ifrån sig i PISA?

De nationella proven år 2016 visar på några intressanta skillnader gentemot tidigare år för matematik och fysik.

Andelen underkända elever har för fysik närmat sig nivån för 2013 års nationella prov.

fysik-2013-2016

Och för matematik har det t.o.m. blivit bättre.

matematik-2013-2016

Det intressanta är att enligt PISA var de deltagande elevernas resultat 2015 bättre än de som medverkade vid 2012 års PISA.

Och enligt de nationella proven var 2015 års elever osedvanligt underpresterande, samma årskull som nu visade sig göra bättre ifrån sig än 2012 års elevkull.

Nu deltager inte alla skolor i Sverige i PISA, vilket de gör vad avser nationella prov, vilket i sig kan ge skevheter om urvalet inte är korrekt gjort.

Vi har ej heller ännu sammanställt resultaten för 2012 års nationella prov, vilket kommer att presenteras senare beroende på att 2012 års elever hade ett annat betygssystem än de som kom 2013 och till nu.

Vi ser även att friskolor generellt har en lägre andel underkända än de kommunala skolorna. Det beror på vad vi refererar till som en skillnad i elevsammansättning och som är en strukturell fördel och vi kommer att återkomma i just detta ärende igen, till dess kan du som läsare ta del av exempelvis denna artikel i frågan.

Men beror det lägre antalet underkända elever på en faktisk kunskapsskillnad, är de nationella proven enklare än föregående år eller är det en fortsatt betygsinflation vi ser?

Inför PISA i dag den 6/12 2016

2016 års totala resultat vid de nationella proven för årskurs 9 för Sveriges alla skolor är 0,7 poäng högre för både kommunala (13,2) och fristående skolor (14,5)  jämfört med 2013, 2014 och 2015, tidigare (cirka 12,5 för kommunala skolor och 13,8 för fristående skolor).

Det är märkligt. Endera en rejäl betygsinflation eller en märkbar förbättring hos eleverna från föregående år.

Nu är de elever som gjorde PISA 2015 och nationella proven 2016 inte desamma, utan de som gjorde PISA 2015 är desamma som de som gjorde nationella proven 2015. Vi kan därför inte relatera dem till varandra som skulle ha varit önskvärt i det här fallet.

De 10 bästa skolorna 2016 har därtill 1,7 poäng bättre än de 10 bästa 2015 och 0,7 bättre än de 10 bästa 2014.

Är det en plötslig uppryckning som vi kommer att se resultatet av vid nästa PISA-mätning 2018 med presentation 2019, förutsatt eleverna fr.o.m. nu presterar märkbart bättre de kommande två tre åren så det inte bara är en plötslig topp?

Det är ändå underligt att det från ett år till ett annat är en så markant generell höjning, med samma lärare, timplan, föräldrar etc.

Med tanke på de senaste årens likartade nivå på nationella proven, borde PISA i år inte bli märkbart bättre. Skulle det ändå bli så blir frågetecknen fler än utropstecknen.

En stiftelse bland Sveriges bästa och sämsta skolor 2016

Du finner här resultaten från vårens nationella prov för årskurs 9 presenterade för de 10 bästa liksom de fem sämsta.

Värt att notera så här i debatten kring vinst i skola är att på tredje plats hittar vi Stiftelsen BMSL, som är akronym för ”Bilingual Montessori School of Lund”.

Det är enklast om de presenterar sig själva:

”Vi heter Bilingual Montessori School of Lund. BMSL har barn/elever från förskolan upp till och med årskurs nio.  Vi arbetar utifrån den svenska läroplanen, men redan från förskolan lär sig barnen att prata engelska och franska och detta med hjälp av en italiensk pedagogik. Våra lärare kommer från Frankrike, USA, Kanada, Australien, England, Skottland, Irland, Togo, Martinique, Filippinerna, Spanien, Polen, Korea och Sverige, bara för att nämna några. Allt i lilla världsstaden Lund. Vi tror att språk öppnar dörrar och med Montessori som pedagogiskt verktyg hjälper vi ditt barn att nå sina mål.

Vår skola är en stiftelse och är inte vinstdrivande utan alla pengar går tillbaka till verksamheten och eleverna. Sedan skolan startades 2003 har eleverna bevisat att vårt koncept fungerar. För att kunna nå framgång handlar det om att må bra, att nå självinsikt och harmoni och att lära sig att lära. Gör man det finns det goda möjligheter att också lyckas med sina egna kunskapsmål och detta har eleverna även visat med sina resultat på de nationella proven. Vi är säkra på att det här har gjort oss till en av Sveriges bästa skolor.”

Så det tycks gå alldeles utmärkt att bedriva en toppresterande skola utan aktiebolagsform och där vinsten kvarstår för skolans utveckling. Nu är det inte något nytt utan gäller även Handelshögskolan i Stockholm liksom Lundsberg skola, men ändå värt att lyfta fram i samband med resultaten från nationella prov i årskurs 9.

Förövrigt är Carlssons skola, på delad förstaplats, en ideell förening; skulle det nu vara okänt för allmänheten.

Alla kommuners resultat vid nationella prov 2016

Plats Kommun Totalt medel alla genomförda prov Andel underkända
1 Vellinge 15,1 0%
2 Eda 13,7 0%
3 Berg 13,6 0%
4 Bräcke 13,5 0%
5 Malung-Sälen 13,6 0%
6 Åre 13,5 0%
7 Essunga 14,4 0%
8 Sorsele 13,9 0%
9 Ydre 13,8 0%
10 Dals-Ed 13,5 0%
11 Norsjö 13,4 0%
12 Ödeshög 13,3 0%
13 Boxholm 13,3 0%
14 Munkfors 13,2 0%
15 Arjeplog 13,0 0%
16 Kungsör 12,9 0%
17 Vilhelmina 12,7 0%
18 Överkalix 12,5 0%
19 Dorotea 12,4 0%
20 Ljusnarsberg 12,2 0%
21 Lomma 15,4 0%
22 Lidingö 15,7 0%
23 Danderyd 15,7 0%
24 Täby 15,2 0%
25 Höganäs 14,2 0%
26 Sollentuna 15,1 1%
27 Hammarö 14,6 1%
28 Nacka 15,3 1%
29 Gällivare 13,2 1%
30 Umeå 14,5 1%
31 Mölndal 14,1 1%
32 Tibro 13,6 1%
33 Gagnef 13,9 1%
34 Borgholm 14,8 1%
35 Rättvik 12,9 1%
36 Lund 14,9 1%
37 Tranås 14,3 1%
38 Vaggeryd 13,8 1%
39 Kungsbacka 14,3 1%
40 Partille 14,3 1%
41 Vadstena 14,0 2%
42 Salem 14,4 2%
43 Härryda 14,3 2%
44 Tidaholm 13,0 2%
45 Leksand 13,7 2%
46 Storuman 13,0 2%
47 Robertsfors 13,2 2%
48 Nykvarn 13,8 2%
49 Osby 13,6 2%
50 Uppsala 14,1 2%
51 Aneby 13,9 2%
52 Österåker 13,9 2%
53 Surahammar 13,1 2%
54 Ovanåker 13,1 2%
55 Oskarshamn 13,7 2%
56 Norrtälje 12,8 2%
57 Trosa 13,6 2%
58 Ystad 13,8 2%
59 Kinda 13,6 2%
60 Bollebygd 13,3 2%
61 Vännäs 13,6 2%
62 Vallentuna 13,6 3%
63 Solna 13,4 3%
64 Gotland 13,3 3%
65 Orust 13,3 3%
66 Luleå 13,4 3%
67 Örnsköldsvik 13,4 3%
68 Malå 12,3 3%
69 Norberg 13,4 3%
70 Sotenäs 13,4 3%
71 Varberg 13,7 3%
72 Piteå 13,7 3%
73 Huddinge 14,0 3%
74 Tanum 13,3 3%
75 Stockholm 14,4 3%
76 Vaxholm 13,8 3%
77 Strömsund 12,8 3%
78 Östhammar 13,3 3%
79 Lerum 13,1 3%
80 Valdemarsvik 13,2 3%
81 Knivsta 14,4 3%
82 Värnamo 13,4 3%
83 Nässjö 13,9 3%
84 Laxå 13,0 3%
85 Ängelholm 13,6 3%
86 Ekerö 14,2 3%
87 Sölvesborg 13,4 3%
88 Tingsryd 13,1 3%
89 Kalmar 13,6 3%
90 Habo 13,7 3%
91 Nynäshamn 13,3 3%
92 Tyresö 14,0 3%
93 Töreboda 12,8 3%
94 Mark 13,9 3%
95 Filipstad 12,5 3%
96 Jokkmokk 12,7 3%
97 Vänersborg 13,4 4%
98 Sundbyberg 13,2 4%
99 Helsingborg 13,7 4%
100 Halmstad 13,4 4%
101 Skellefteå 12,8 4%
102 Tierp 12,7 4%
103 Östersund 13,6 4%
104 Krokom 12,9 4%
105 Kil 12,9 4%
106 Kramfors 13,1 4%
107 Kungälv 13,3 4%
108 Härnösand 13,2 4%
109 Alingsås 13,6 4%
110 Motala 13,4 4%
111 Herrljunga 12,8 4%
112 Upplands-Bro 14,0 4%
113 Eksjö 12,7 4%
114 Söderhamn 13,0 4%
115 Storfors 13,1 4%
116 Båstad 13,3 4%
117 Svedala 13,6 4%
118 Västervik 13,3 4%
119 Grästorp 14,3 4%
120 Tjörn 13,5 4%
121 Boden 12,9 4%
122 Sala 13,3 4%
123 Lycksele 13,3 4%
124 Bjuv 13,0 4%
125 Smedjebacken 13,1 5%
126 Mullsjö 12,4 5%
127 Växjö 13,5 5%
128 Övertorneå 12,0 5%
129 Kristianstad 13,3 5%
130 Falun 13,9 5%
131 Nora 12,6 5%
132 Ockelbo 12,9 5%
133 Staffanstorp 13,7 5%
134 Forshaga 11,8 5%
135 Älmhult 13,1 5%
136 Kävlinge 14,4 5%
137 Ragunda 13,1 5%
138 Karlshamn 13,0 5%
139 Jönköping 13,4 5%
140 Borås 13,1 5%
141 Hässleholm 13,1 5%
142 Skara 13,5 5%
143 Falköping 13,0 5%
144 Enköping 12,8 5%
145 Arvidsjaur 12,6 5%
146 Säter 13,0 5%
147 Kiruna 13,5 5%
148 Perstorp 13,4 6%
149 Örebro 12,6 6%
150 Falkenberg 13,2 6%
151 Ulricehamn 13,1 6%
152 Nybro 13,6 6%
153 Ljungby 13,0 6%
154 Heby 12,9 6%
155 Götene 12,7 6%
156 Värmdö 13,2 6%
157 Lidköping 13,0 6%
158 Lekeberg 12,0 6%
159 Vara 12,8 6%
160 Mjölby 12,8 6%
161 Ånge 11,7 6%
162 Uppvidinge 12,0 6%
163 Sunne 12,4 6%
164 Upplands Väsby 13,4 6%
165 Sjöbo 12,6 6%
166 Karlstad 13,0 6%
167 Avesta 12,7 6%
168 Simrishamn 13,2 6%
169 Östra Göinge 12,4 6%
170 Härjedalen 13,2 6%
171 Vetlanda 12,6 6%
172 Eslöv 13,1 6%
173 Stenungsund 12,9 6%
174 Askersund 12,4 6%
175 Åmål 12,9 6%
176 Skövde 13,1 6%
177 Söderköping 13,5 6%
178 Bjurholm 11,0 7%
179 Klippan 12,7 7%
180 Öckerö 13,3 7%
181 Karlskrona 12,5 7%
182 Trollhättan 13,1 7%
183 Mönsterås 12,5 7%
184 Arvika 12,2 7%
185 Hjo 13,6 7%
186 Mörbylånga 12,3 7%
187 Svenljunga 12,8 7%
188 Markaryd 13,1 7%
189 Järfälla 12,8 7%
190 Gnosjö 12,2 7%
191 Burlöv 12,6 7%
192 Färgelanda 12,6 7%
193 Håbo 12,5 7%
194 Sävsjö 13,2 7%
195 Linköping 13,3 7%
196 Gävle 12,6 8%
197 Mariestad 12,1 8%
198 Mora 12,4 8%
199 Vimmerby 12,6 8%
200 Älvsbyn 12,3 8%
201 Laholm 12,7 8%
202 Lindesberg 12,1 8%
203 Göteborg 12,8 8%
204 Älvdalen 12,4 8%
205 Eskilstuna 13,1 8%
206 Ljusdal 11,8 8%
207 Hallstahammar 13,5 8%
208 Vårgårda 13,3 8%
209 Trelleborg 12,4 8%
210 Hofors 12,1 8%
211 Karlskoga 12,8 8%
212 Hylte 12,4 8%
213 Malmö 12,6 8%
214 Haninge 12,4 8%
215 Torsby 12,0 8%
216 Gnesta 12,7 8%
217 Botkyrka 12,6 8%
218 Flen 12,8 8%
219 Arboga 12,8 8%
220 Årjäng 12,1 8%
221 Sundsvall 12,5 8%
222 Södertälje 12,7 8%
223 Munkedal 12,8 8%
224 Gislaved 12,6 8%
225 Åsele 12,3 8%
226 Vansbro 12,5 8%
227 Lysekil 12,9 8%
228 Ronneby 12,7 8%
229 Tomelilla 12,2 9%
230 Åtvidaberg 12,5 9%
231 Svalöv 12,5 9%
232 Hörby 12,3 9%
233 Torsås 12,1 9%
234 Olofström 12,5 9%
235 Orsa 12,6 9%
236 Höör 12,5 9%
237 Strängnäs 11,6 9%
238 Bromölla 12,8 9%
239 Fagersta 12,2 9%
240 Ale 12,6 9%
241 Finspång 12,5 9%
242 Sigtuna 12,5 9%
243 Karlsborg 12,1 9%
244 Kalix 12,2 10%
245 Grums 11,9 10%
246 Nyköping 12,7 10%
247 Emmaboda 11,9 10%
248 Landskrona 12,7 10%
249 Hudiksvall 11,8 10%
250 Hagfors 12,0 10%
251 Strömstad 12,6 10%
252 Alvesta 13,0 10%
253 Ludvika 11,8 10%
254 Kristinehamn 12,4 10%
255 Högsby 12,3 10%
256 Vindeln 11,7 10%
257 Haparanda 12,7 10%
258 Sandviken 12,3 10%
259 Pajala 11,6 11%
260 Västerås 12,5 11%
261 Uddevalla 11,8 11%
262 Skurup 12,1 11%
263 Bengtsfors 12,5 11%
264 Örkelljunga 11,9 11%
265 Skinnskatteberg 11,0 11%
266 Timrå 12,7 11%
267 Älvkarleby 11,1 11%
268 Oxelösund 11,6 11%
269 Bollnäs 11,9 11%
270 Degerfors 11,8 11%
271 Mellerud 11,7 11%
272 Kumla 12,1 11%
273 Norrköping 11,8 12%
274 Nordmaling 12,0 12%
275 Katrineholm 11,7 12%
276 Åstorp 12,2 12%
277 Köping 11,5 12%
278 Hedemora 11,9 12%
279 Nordanstig 11,5 12%
280 Tranemo 12,1 13%
281 Säffle 11,7 13%
282 Sollefteå 11,3 14%
283 Borlänge 12,1 14%
284 Lilla Edet 11,4 15%
285 Hallsberg 11,5 15%
286 Hultsfred 11,3 16%
287 Gullspång 10,4 17%
288 Hällefors 10,2 19%
289 Vingåker 10,6 20%
290 Lessebo 10,7 21%
Totalt 13,2 5,4%