Kategoriarkiv: Onyttig mat

Tji mjölk i skolan

Vi fick information från rektorerna om nödvändiga besparingar för att nå budgetmålet. En konsekvens blev att våra barn nu får serverat vatten till skollunchen två av veckans fem skoldagar. Mjölk serveras som vanligt i fortsättningen till frukost och mellanmål alla dagar samt tre dagar till lunchen. Besparingen skall med detta bli 2000,- SEK i veckan.

Jag har efterfrågat och inväntat reaktioner från föräldrar till barn i bl.a. den klassen där jag är klassföräldrer, men det har inte varit någon anstormning. Det enda jag fått är kommentarer i still med hur jag själv upplever detta.

Det kom via mail en kommentar från en förälder, som tyckte att det är konstigt att barnen skall drabbas i första hand, men att vatten är bättre än att undervisningen drabbas. I samma mail står, att det förhoppningsvis finns andra områden t.ex. studieresor för personalen som bör ses över.

Jag har inte uppfattningen att personalen åker på nöjesresor, men att de resor som görs, görs för att höja kompetensen hos personalen och därmed se till att vi bibehåller en hög undervisningsnivå. Jag antar att man har sett över budgetten i helhet och gjort en viktning när man väljer områden där besparingar skall göras.

Jag tycker det är trist att besparing på barnens mjölk skall behövas, men tror inte att detta leder till benskörhet eller minskande väkstkurvor hos några barn på skolan. Jag tycker att detta är något vi enkelt kan kompensera hemma. Mycket enklare än en kompetensförlust hos personalen.