Kategoriarkiv: Fråga

Ferietjänst och semestertjänst

Ferietjänst, ett mycket känsligt ämne, men eftersom det är så många lärare som läser denna blogg finns förutsättningarna för att få värdefull insikt.

Mot det ställs semestertjänst. Vad innebär det för ett stort antal kunskapsarbetare?

1) 40-timmars arbetsvecka
2) Ingen övertidsersättning
3) Förtroendearbetstid, d.v.s. så länge prestation sker i enlighet med förväntat resultat så har ingen något att invända mot var den anställde är eller vad denne gör. Men den anställdes kunder kräver naturligtvis tillgänglighet för att träffa dem och hjälpa dem men det är en del i att kunna nå resultat.

Från vad jag sett vill jag påstå att 40 timmar i princip är miniminivån och det kan skifta väldeliga från dag till dag, vecka till vecka eftersom behoven är olika. Helgarbete är naturligtvis inget undantag och självklart är det ingen som kontrollerar att den anställde arbetar på helgen, utan det som kontrolleras är att leveranser sker i tid för att resultatet skall kunna uppnås.

4) Tillgänglighet förväntas i regel när som helst, men självklart kan den anställde stänga av telefonen och inte läsa e-post för att utföra sitt arbete, liksom att markera att ”nu kommer jag inte vara tillgänglig” för att skapa en balans mellan arbete och fritid med hänsyn till de resultat som skall nås.
5) Arbetsgivaren kan beroende på behov bestämma om den anställde behöver vara på en viss plats eller inte utifrån organisationens krav och behov, på samma sätt som kunderna kan göra detsamma vilket de naturligtvis gör om behovet påkallar det. Det är något som en kunskapsarbetare inser eftersom mötet är det som upplevs som värdeskapande av kund.
6) Inga lediga höstlov, vinterlov, jullov, juni, juli och augusti utan fem veckors semester som tas ut i enlighet med arbetsgivarens tillstånd, oftast helt kopplat till kundens behov.

Det var bakgrunden för att sprida lite ljus över ”40-timmarsvecka” och vad det innebär för kunskapsarbetare.

Du som är lärare eller verksam inom skolan.

Fråga 1) På vilket sätt skulle införande av semestertjänst enligt ovan kunna fungera för en kunskapsarbetare som exempelvis dig som lärare?
Fråga 2) Vad är det i ovan beskrivna arbetsförutsättningar för ett stort antal kunskapsarbetare, som skulle innebära svårigheter i uppdraget att lära elever?

Vad menar de politiska partierna (Folkpartiet, Centern, Moderaterna, Socialdemokraterna) att det skulle innebära?

Varför togs skolbänken bort?

När vi spelade kort frågade min dotter om jag när jag gick i skolan hade en skolbänk där man kunde lägga böcker, pennor och annat nödvändigt.

Hon berättade att en kompis till henne som går i en annan skola har skolbänk på samma sätt som jag hade, medan hon själv har en bänk som endast består av en skiva och att hon tillsammans med sina klasskamrater har en egen låda i ett skåp som står vid en vägg på andra sidan klassrummet, där hon lägger böcker, pennor och annat nödvändigt.

Hon tyckte att det vore mycket bättre att ha allt i bänken så att hon slapp gå och hämta det hon eventuellt glömt under en lektion och att det då också skulle vara lättare att ta fram och lägga undan när klassen bytte ämne.

Jag har naturligtvis varit i hennes klassrum och sett hennes nuvarande bänk, men inte tänkt på det särskilt, mer än att det vid utvecklingssamtal krävt att hon gått och hämtat material i sagda låda.

Efter att hon berättat att de har ett klassrum där de har nästan alla lektioner, förutom t.ex. slöjd, musik, idrott och bild, slog det mig att ingenting har ändrats sedan jag gick i mellanstadiet, förutom att de bytt ut svarta tavlan mot en digital tavla och som sagt bänkarna.

Men varför bytte man ut skolbänkarna som var förvaringsplats för böcker, pennor och annat nödvändigt mot en bänkskiva och en låda i ett skåp på andra sidan klassrummet?

  • Var det någon vetenskaplig undersökning som visade att det var bättre pedagogiskt?
  • Blev det billigare eller rent av dyrare och i så fall hur mycket?
  • Vem drev fram bytet av skolbänken?

Frågor som väcktes under ett parti kort med min dotter.

Och en annan sak som skiljer sig är att ytterkläderna hängde vi upp på krokar utanför klassrummet, liksom att skor lämnades utanför på golvet nedanför krokarna. Min dotter har ett skåp där ytterkläderna skall förvaras och skorna har de på sig inomhus.

Varför har man gjort denna förändring?

Min dotter gjorde hur som helst klart att hon vill ha en skolbänk där hon samtidigt kan förvara böcker, pennor och annat nödvändigt.

Och hon vann i kort mot mig…

Efter att detta inlägg publicerats hörde en läsare av sig och berättade att han inte heller under sin uppväxt på 70-talet hade någon bänk med lock och förvaringsutrymme i mellanstadiet, endast i lågstadiet. Men han verkar inte ha många gelikar som delar hans erfarenhet.

PISA-prov i svenska för journalister

Svd stavning

Alla har rätt att stava fel, men gäller det även rubriksättare i en av Sveriges största tidningar och arbetar denne själv utan någon som kontrollerar resultatet innan publicering?