Kategoriarkiv: Fakta

Trenden för andel underkända i årskurs 9

Sakta men säkert rör sig andelen underkända nedåt både för de kommunala skolorna och friskolorna.

 • Är det ett tecken på hur mycket smartare Sveriges 15-åringar blir år för år?
 • Har de nationella proven blivit lite lättare år för år?
 • Ser vi en successiv förbättring i lärarnas förmåga att lära ut?

För dig som är på väg att ta fram linjalen för att mäta skillnaden år för år mellan kommunala skolor och friskolor, så gör inte det. Svaret finns under bilden.


Skillnaden mellan den blå och röda kurvan i bilden ovan är:
2013 – 4,6 poäng
2014 – 4,6 poäng
2015 – 5,1 poäng
2016 – 4,0 poäng
2017 – 5,4 poäng
2018 – 4,0 poäng

Och sett till 2018 mot 2013 är det en minskning i antalet underkända med 36%.

 • Eller beror förbättringen på att friskolornas dragkamp om eleverna leder till både, skall vi säga ”överseende” bedömning av elevernas svar, liksom högre betyg?

Det är trots allt elevernas egna lärare på skolan som rättar de nationella proven.

Annonser

Oxelösund sämst skolkommun 2018, men det är trångt i botten

De fem sämsta skolkommunerna 2018

Det finns 290 kommuner, men då det vid deltagandet vid nationella proven i årskurs 9 under 2018 endast varit friskolor från Mölndals kommun, så faller denna kommun bort vid jämförelse av kommuners egna skolor.

Endast kommunala skolor

285. Vansbro (16% underkända och 11,1 i medelpoäng och ett svårt prov.)
286. Bollnäs (17% underkända och 11,4 i medelpoäng med två svåra prov.)
287. Svenljunga (17% underkända och 10,7 i medelpoäng och inga svåra prov.)
288. Oxelösund (19% underkända och 10,5 i medelpoäng med två svåra prov.)
289. Hultsfred (19% underkända och 11,0 i medelpoäng med ett svårt prov.)

Att Oxelösund hamnar före Hultsfred beror på antalet svåra prov som gjorts. I övrigt är inte mycket att säga mer än att det stora antalet underkända väcker många frågor.

 • Är det p.g.a. nyanlända som inte kan svenska språket eller med mycket dålig utbildningsbakgrund?
 • Är det p.g.a. lägre intelligens i dessa kommuner?
 • Är det så stor skillnad i motivation hos eleverna i dessa kommuner mot de fem bästa kommunerna?
 • Är lärarna så extremt mycket sämre i dessa kommuner?

 

Alla skolor i kommunen som deltagit

286. Hultsfred (16% underkända och 12,6 i medelpoäng, därav 19% underkända och 11,0 i medelpoäng för kommunal skola mot 0% och 14,1 i friskolan.)
287. Köping (Endast kommunala skolor. 16% underkända och 11,2 i medelpoäng med två svåra prov.)
288. Vansbro (Endast kommunala, som tidigare.)
289. Svenljunga (Endast kommunala, som tidigare.)
290. Oxelösund (Endast kommunala, som tidigare.)

När vi ger oss ut på bottenfiske ser vi samma effekt som bland de fem bästa kommunerna, att en friskola lyfter upp medelpoängen för en kommun. Det gäller Hultsfred som med 19% underkända och 11,0 i medelpoäng för den kommunala skolan lyfts upp av friskolans 0% underkända och 14,1 i medelpoäng, från sistaplatsen till en i och för sig icke smickrande plats 286 men ändå inte längre sämst i Sverige. Detsamma gäller Bollnäs som med 17% och 11,4 i kommunala skolan, lyfts av friskolans 7% underkända och 12,8 i medelpoäng. Det är inte samma markanta skillnad som i Hultsfred mellan kommunal skola och friskola, men tillräckligt för att lyfta från de fem sämsta till plats 281.

Salem bäst skolkommun 2018, efter sensationell förbättring från 2017

De fem bästa skolkommunerna 2018

Endast kommunala skolor

 1. (plats 140 föregående år) Salem (0% underkända elever och 15,5 i medelpoäng med fyra svårare prov)
 2. (2) Vellinge (0% och 15,3 i medelpoäng med tre svårare prov)
 3. (58) Lomma (0% men en elev mer än föregående och 16,5 i medelpoäng med tre svårare prov)
 4. (83) Härjedalen (0% och 13,9 i medelpoäng med tre svårare prov)
 5. (245) Hagfors (0% och 13,9 i medelpoäng med tre svårare prov, men färre totalt antal gjorda prov än föregående)

Det kan tyckas underligt att Lomma som har 16,5 i medelpoäng inte är etta på listan, men eftersom grunden för värdering av en kommuns resultat beror först på antalet ”svåra” prov som gjorts trillar man automatiskt ned vid jämförelse med en kommun som har gjort fler av dessa. Antagandet är att med ett svårt prov är sannolikheten för att någon eller några elever skall få underkänt större och därmed har de som gjort färre svåra prov inte riktigt prövats lika hårt. Med svåra prova menas de sju ämnen som vid nationella prov i årskurs 9 över tid har haft flest andel underkända elever; matematik, fysik, kemi, biologi, historia, geografi och religionskunskap. Att de därtill inte passerar Vellinge grundas på att 0% underkända elever är en avrundning och då Vellinges hade en elev mindre som underkänd än Lomma så blir effekten att Vellinge placeras sig före. Först därefter jämförs medelpoängen varvid Lomma är klart före Härjedalen och Hagfors på listan. Principen som används är därmed som inom militären, ingen lämnas bakom och det är den svagaste länken som avgör stridsförmågan.

 

Alla skolor i kommunen som deltagit

 1. Salem (som ovan, endast kommunala skolor.)
 2. Lomma (som ovan, endast kommunala skolor.)
 3. Vellinge (som ovan, endast kommunala skolor.)
 4. Härjedalen (som ovan, endast kommunala skolor.)
 5. Hagfors (som ovan, endast kommunala skolor.)

När listan görs upp utifrån alla verksamma skolor i kommunen så är topp fem densamma. Skillnaden är att Mölndal, som inte har någon kommunal skola med årskurs nio med i årets nationella prov, helt enkelt inte rapporterat in sina sju kommunala skolor till Skolverket, därmed skulle ha kunnat klättra in på fjärde plats och peta ned till plats sex. Men vi har diskvalificerat Mölndal p.g.a. ofullständigt underlag.

Bäst skolor 2018, med en besk bismak

Internationella Engelska skolan i Bromma.

De har liksom ytterligare 142 skolor noll underkända elever vid de tre nationella prov i årskurs 9 de genomförde i våras.

Att de rangordnats först av alla med noll underkända elever beror på att skolorna därefter sorterats efter antal ”svåra prov” (De sju ämnen som vid nationella prov i årskurs 9 över tid har haft flest andel underkända elever; matematik, fysik, kemi, biologi, historia, geografi och religionskunskap.) och därefter högst medelbetygspoäng.

Detta år är speciellt med många ogiltiga prov p.g.a. ersättningsprov efter misstankar om fusk. Matematik har strukits som underlag för statistik då hela 76% av landets skolor använt s.k. ersättningsprov efter att originalprovet misstänkts kommit eleverna tillhanda i förväg. I ämnet svenska har 126 skolor också använt ersättningsprov, däribland Internationella Engelska skolan Bromma, vilket solkar ned skolan och väcker frågor om övriga ämnen. Även Internationella Engelska skolan Borås och KMS Kullaviks Montessoriskola bland de 10 bästa skolorna, har använt ersättningsprov i svenska, vilket på motsvarande sätt får varningsklockorna att ringa.

Om du är nyfiken på dina barns skola eller hur kommunens olika skolor presterat, kontakta oss.

 1. Internationella Engelska skolan Bromma (fristående) Stockholm – 18,3 i medelpoäng
 2. Enskilda gymnasiet, gr (fristående) Stockholm – 17,9 i medelpoäng
 3. Sthlms Int. Montessoriskola (fristående) Stockholm – 17,8 i medelpoäng
 4. Internationella Engelska skolan Borås (fristående) Borås – 17,8 i medelpoäng
 5. Stiftelsen BMSL (fristående) Lund – 17,7 i medelpoäng
 6. Utbildning Silverdal (kommunal) Sollentuna  – 17,6 i medelpoäng
 7. Flens kristna skola (fristående) Flen – 17,4 i medelpoäng
 8. KMS Kullaviks Montessoriskola (fristående) Kungsbacka – 17,2 i medelpoäng
 9. Bjärehovsskolan (kommunal) Lomma  – 16,9 i medelpoäng
 10. Franska skolan Göteborg 6-9 (fristående) Göteborg – 16,8 i medelpoäng.

Att betygsinflationen fortsätter ser vi med dessa 10 skolor och 17,5 i medelbetygspoäng jämfört med föregående års 16,9.

Mer sömn minskar adhd och ökar resultaten i skolan

Blir du förvånad över att forskningsresultat kring sömn visar att ungdomar som får börja skoldagen senare direkt visar avsevärt bättre skolresultat?

I Svenska Dagbladets artikelserie baserad på Mathew Walkers bok ”Sömngåtan” om sömn har forskningsresultat presenterats som visar på behovet av NREM-sömn (Icke drömsömn) och REM-sömn (drömsömn) för att på olika sätt bearbeta känslor, och hur människor blir psykotiska och aggressiva när deras REM-sömn störs eller helt hindras liksom att ungdomar under just tonåren får en biologisk förskjutning i dygnsrytmen som gör att deras sömnklocka ligger efter både de yngre syskonens och föräldrarnas.

I boken omtalas en tidig studie i staden Edina i Minnesota, där eleverna istället för att börja 07:25 fick börja 08:30, med resultat att tonåringarna sov 43 minuter längre inför varje skoldag. Resultatet i skolan blev att det standardprov där de främsta eleverna tidigare nått 605 poäng för ett delprov nu nådde 761 poäng. Det var en mindre enskild studie, men denna har senare bekräftats av flera ”väl kontrollerade och mer systematiska studier på andra håll”.

Utöver de förbättrade resultaten så har studier visat på ökad närvaro i skolan, mindre uppförandeproblem, mindre psykologiska problem samt minskat alkohol- och narkotikabruk. Det sistnämnda tros även orsakas av att tiden mellan att skolan slutar och föräldrarna kommit hem minskar i och med förskjutningen av skoldagen.

Som om det inte räckte så minskar dödligheten bland eleverna också, vilket beror på att färre trafikolyckor. Ett exempel är staden Teton i Wyoming där skolstarten ändrades från 07:35 till 08:55 och trafikolyckorna med elever i åldersintervallet 16 till 18 minskade med 70 procent.

En riktigt intressant iakttagelse från dessa sömnstudier från amerikanska skolor är sambandet mellan bristfällig sömn och ökningen av adhd-diagnoser. Här säger Mathew Walker att de typiska symptomen koncentrationssvårigheter, inlärningsproblem, beteendeproblem och instabil psykisk hälsa, i det närmaste är identiska med symptomen för ett barn med sömnproblem, men att samma samlade symptom även fått etiketten adhd klistrat på sig. Som om en felaktig diagnos av brist på sömn istället för adhd inte var nog,  så innehåller den medicin som används mot adhd i USA tydligen preparat som amfetamin och metylfenidat som Mathew Walker menar är två av de starkaste preparat vi har för att förhindra sömn och hålla hjärnan klarvaken.

Studier har även visat att 70 procent av föräldrarna uppfattar att deras barn i åldrarna 11 till 18 sover tillräckligt medan mätningar av deras barns sömn visat att endast 25 procent verkligen fick tillräckligt med sömn. Visst är det så att föräldrar till stor del glömt bort sitt eget sömnbehov när de var i samma ålder, att det finns en lathetsstämpel på den som sover mycket och vaknar sent, och för den delen även att många anser att det är fult att sova de 8 till 9 timmar som kroppen tycks behöva. Istället finns många exempel på ledare som framhållit sin egen extermt korta sömn, där Margret Thatcher och hennes fyra timmar per natt kan nämnas.

Det är förvisso inte vanligt att skolan börjar 07:35 i Sverige, men med resultaten från sömnforskning bör skoldagen för Sveriges elever omedelbart schemaläggas annorlunda med start kring 09:30 eller 10:00 och slut omkring 17 eller 18.

Faktaresistens inom svenska skolan – ett kort steg till mobbning

Det är nästan renande att ta del av artiklar om hur Skolverket enligt författarna ”trollade bort krav på faktakunskaper” och att lyssna på intervjun i SR med Skolverkets generaldirektör mellan 1991 och 1999, Ulf P Lundgren .

Plötsligt framstår motståndet vi mötte, när Mikael Flovén skapade mobilt lärande i Sverige och världen, förståeligt.

Mobilt lärande var baserat på tanken att repetition är basen för all kunskap och att det krävs faktakunskaper för att kunna gå vidare i lärandet och utvecklingen inom vilket område som helst.

Vi började med språk, dels för att det var spanskan som upphovsmannen Mikael Flovén upptäckte att han tappat då det inte fanns möjlighet att öva på spanskan då den inte fanns naturligt vare sig i den professionella eller privata miljön.

Att då ha en virtuell lärare som anpassade lärandet till varje persons nivå och ambition var visionen, kombinerat med att den virtuella läraren skulle finnas tillgänglig hela tiden och kunna nyttja tid som annars inte användes till något speciellt, som transporter och håltimmar.

Läs gärna hela historien om mobilt lärande, m-learning och mobile learning som den beskrivits av Mikael Flovén.

Så här i efterhand och med framförd fakta om hur det Pedagogiska ideologiska etablissemanget (PIE) slagit sina klor i svenska skolan sedan åtminstone 90-talet med bas i Skolverket, lärarutbildningen och därmed även i själva skolan, är det inte underligt att trots de stora framgångarna försöken med mobilt lärande i ett antal grundskolor i början av 2000-talet, att motståndet hos många lärare var så stort.

De opponerade sig mot denna typ av lärande, faktakunskaper som ord, uttryck, grammatik och att nöta in kunskaper genom att den virtuella läraren ställde frågor till eleven om sådant denne inte behärskade.

Visst fanns det lärare som var positivt inställda och som var de drivande och medverkande i att använda tjänsten, liksom även skolledare, annars hade det aldrig gått att genomföra försöken, men bland de andra som fanns runt omkring var skepsisen stor och de negativa kommentarerna många. Alla slags problem och tvivel såddes även när mobiltelefoner tillhandahölls gratis åt alla elever som inte hade en telefon, när den virtuella läraren användes utanför skoltid och med ifrågasättande av den vetenskapliga grunden för tjänsten.

Men nu står det klart att det var hela det pedagogiska ideologiska etablissemanget som mobiliserades eftersom det gick på tvärs med vad de själva förespråkade. Inte för att hjälpa eleverna att lära sig, eller för den delen att bibehålla kunskaperna som förvärvats, vilket var Mikael Flovéns själviska målsättning för egen del med mobilt lärande.

Och att det kan kosta på att vända sig mot pedagogiska ideologiska etablissemanget kan du ta del av i denna intervju av SR med professorn Jonas Linderoth som skrev boken ”Lärarens återkomst”.

Varför premierar SvD skolor som underminerar svenska språket?

Engelska skolans grundare Barbara Bergström fick pris av SvD för 2018 års affärsbragd.

Låt oss bortse från de förtjänster som torde gå att räkna upp om inte i alla men säkerligen flera skolor i koncernen Engelska skolan.

Vad innebär det egentligen för eleverna att bli undervisade på engelska i Sverige.

Ja, inte i engelska utan på engelska.

Skolverket har publicerat en rapport i ämnet som du kan ladda ner och läsa här.

Tydligen utvecklas engelskan blygsamt bättre än de som inte undervisas på engelska.

Men det oroande är att elevernas svenska sägs vara sämre eller lika som de som undervisas på svenska.

”Forskarna fann att ESU-elevernas engelska utvecklades bättre än kontroll-klasserna i vissa avseenden, men inte i andra. Denna relativt blygsamma utveckling av engelskan – i förhållande till vad många aktörer förväntar sig – är i linje med tidigare undersökningar av engelskspråkig undervisning i Sverige.3 ESU-klassernas utveckling i svenska var samtidigt i vissa avseenden sämre än kontrollklassernas, men lika i andra. I denna del skiljde sig resultaten mellan de tre skolor som undersöktes.”

Och eftersom jämförelsen görs med samma elevkategorier har den felkällan eliminerats.

”Eleverna på utbildningar med engelskspråkiga inslag är statistiskt sett en grupp med gynnsamma förutsättningar för goda studieresultat. Det är en större andel kvinnor och en mycket större andel barn till högutbildade föräldrar, jämfört med både riket och med de program som är vanligast att ha ESU på.

ESU-eleverna har klart högre grundskolebetyg med sig när de börjar på gymnasiet, både i ämnet engelska och i genomsnittet för alla ämnen. Också jämfört med motsvarande grupp sett till bakgrunden har ESU-eleverna högre grundskolebetyg från grundskolan. Exempelvis har den mindre andel pojkar som kommer in på utbildningar med engelskspråkiga inslag, högre grundskolebetyg än andra pojkar. Några av ESU-skolorna hör till de skolor i Stockholm som har bland de allra högsta antagningspoängen till gymnasiet.”

Och som SvD själva sammanfattar rapporten:

”Motsvarande ordförråd undersöktes: betydelse, dock, i överensstämmelse med, likväl, medföra, redogöra för med flera. Elever med riktigt mycket undervisning på engelska skrev sämre i slutet än i början av gymnasiet. Elever med högst 50 procent undervisning på engelska hade samma stigande kurva som kontrollgruppen.

Samma sak för rena språkfel i svenskuppsatserna. De minskade hos elever med undervisning på svenska eller med begränsad undervisning på engelska, men ökade hos dem med nästan allt på engelska.

De engelskundervisade gymnasisterna klarar alltså inte att utveckla en avancerad svenska. Engelskan utvecklas visserligen, men inte så mycket som man kunde förvänta sig.”

SvD ger alltså pris till en person som verkar för att försämra svenska språket hos sina elever.

Det är inte utan att värdet av den utmärkelsen tycks vara lika högt som trovärdigheten hos Svenska Akademien år 2018.

Om detta resultat består är det dags för Sverige att stänga igen de engelskspråkiga skolorna.

Istället behöver självklart Sverige satsa på det egna språket, svenskan, i alla årskurser.

Och risken är att SvD:s pris för årets affärsbragd likt priset årets svensk glöms bort.