Bäst och sämst skola

Sveriges bästa skolor under perioden 2012-2019

Baserat på andelen underkända i de sju ämnen som över tid har haft minst andel underkända elever; matematik, fysik, kemi, biologi, historia, geografi och religionskunskap vid nationella prov i åk 9 har följande fem skolor identifierats som gjort minst tre av dessa prov årligen med noll underkända varje år.

Medelpoängen avser snittet för alla genomförda nationella prov.

Provåret 2018 är ej inkluderat då det förekom fusk (provsvaren cirkulerade före provdagen) inom åtminstone matematik på flera håll i landet och Skolverket beslutade att stryka alla resultat och det därför inte finns några resultat redovisade.

  1. Carlssons skola (fristående) Stockholm – 17,5 i medelpoäng
  2. Internationella Engelska skolan i Borås (fristående) Borås – 15,9 i medelpoäng
  3. Castello Järla sjö (fristående) Nacka – 15,5 i medelpoäng
  4. Strandskolan (fristående) Kungälv- 15,2 i medelpoäng
  5. Birkaskolan (fristående) Höganäs – 14,5 i medelpoäng

 

Sveriges sämsta skolor under perioden 2012-2019

De sämsta kan indelas på flera sätt, t.ex. hur många prov som görs av de med utslagsgivande ämnen. Att endast göra något eller ett par svårare prov och få bättre resultat är en strategi som flera skolor använder sig av. En annan parameter är hur länge skolan funnits, självklart måste den finnas senaste året.

För att åstadkomma en lista så bortser vi ändå från antalet lätta och svåra prov, men kräver att en skola funnits under hela perioden. Lyckligtvis finns det en skola som är sämst av de sämsta oavsett indelning, Verner Rydénskolan i Malmö, men den har tyvärr gott sällskap.

Procentsatsen anger genomsnittlig andel underkända under hela perioden.

  • Värner Rydénskolan (kommunal) Malmö – 40% underkända
  • Kronan 7-9 (kommunal) Trollhättan – 37% underkända
  • Rinkebyskolan (kommunal) Stockholm – 36% underkända
  • Apelgårdsskolan 4-9 (kommunal) Malmö – 30% underkända
  • Gårdstensskolan 4-9 (kommunal) Göteborg – 28% underkända

Du som önskar mer information om andra skolor är välkommen att kontakta 4RIL.