Bäst och sämst skola 2017

Sveriges tio bästa skolor 2017

Baserat på andelen underkända i de fem ämnen som över tid har haft flest andel underkända elever; matematik, kemi, biologi, historia och religionskunskap vid nationella prov i åk 9 har 14 skolor identifierats som gjort tre av dessa prov med noll underkända. Medelpoängen avser snittet för alla genomförda nationella prov vilket är endera fyra eller fem.

 1. Carlssons skola (fristående) Stockholm – 17,8 i medelpoäng
 2. Campus Manilla (fristående) Stockholm – 17,7 i medelpoäng
 3. Fredrikshovs slotts skola (fristående) Stockholm – 17,6 i medelpoäng
 4. The English School Gothenburg (fristående) Göteborg – 17,3 i medelpoäng
 5. Brunnbyskolan (fristående) Höganäs – 17,3 i medelpoäng
 6. Europaskolan i Vasastan (fristående) Stockholm – 17,1 i medelpoäng
 7. Idunskolan Östra Stockholms Waldorfskola (fristående) Nacka – 16,9 i medelpoäng
 8. Alfaskolan (fristående) Solna – 16,3 i medelpoäng
 9. Grundskolan Metapontum (fristående) Stockholm – 15,7 i medelpoäng
 10. Malmö Montesoriskola (fristående) Malmö – 15,5 i medelpoäng
 11. Ringsbergsskolan (kommunal) Växjö – 15,0 i medelpoäng
 12. Framstegsskolan Stockholm (fristående) Stockholm – 14,8 i medelpoäng
 13. Futuraskolan Stockholm (fristående) Stockholm – 14,6 i medelpoäng
 14. Gnesta Waldorfskola (fristående) Gnesta – 14,0 i medelpoäng

 

Sveriges femton sämsta skolor 2017

De sämsta kan motiveras med att behöva tydliggöra hur många prov som görs av de med utslagsgivande ämnen. Att endast göra något eller ett par svårare prov och få bättre resultat är en strategi som flera skolor använder sig av. Vi redovisar därför tre sämstalistor, en för de som gjort tre prov, en för de som gjort två och slutligen en för de som gjort ett prov.

Det skulle förenkla att ange endast en skola och lyckligtvis finns det en skola som är sämst av de sämsta, Verner Rydénskolan i Malmö.

Men fördjupat per kategori följer ytterligare fjorton:

De fem sämsta skolor som har gjort tre prov av endera matematik, kemi, biologi, historia och religionskunskap och därutöver ett eller två prov i de övriga ämnena och som nått sämst sammanlagt resultat är:

 1. Apelgårdsskolan (kommunal) Malmö – 43% underkända, 7,2 i medelpoäng
 2. Hjällboskolan 6-9 (kommunal) Göteborg – 40% underkända, 7,8 i medelpoäng
 3. Karsby International School (kommunal) Botkyrka – 36% underkända, 8,6 i medelpoäng
 4. Sjumilaskolan 7-9 (kommunal) Göteborg – 34% underkända, 8,7 i medelpoäng
 5. Hermodsdalsskolan (kommunal) Malmö – 32% underkända, 8,6 i medelpoäng

 

De fem skolor som har gjort två prov av endera matematik, kemi, biologi, historia och religionskunskap och därutöver två till tre prov i de övriga ämnena och som nått sämst sammanlagt resultat är:

 1. Värner Rydénskolan (kommunal) Malmö – 51% underkända, 5,8 i medelpoäng
 2. Vättleskolan 4-9 (kommunal) Göteborg – 45% underkända, 7,2 i medelpoäng
 3. Skiljeboskolan (kommunal) Västerås – 42% underkända, 7,5 i medelpoäng
 4. Sunnandalsskolan F-9 (kommunal) Karlskrona – 41% underkända, 7,1 i medelpoäng
 5. Vallbacksskolan (kommunal) Gävle – 37% underkända, 8,8 i medelpoäng

 

De fem skolor som har gjort ett prov av endera matematik, kemi, biologi, historia och religionskunskap, och därutöver två till fyra prov i de övriga ämnena och som nått sämst sammanlagt resultat är:

 1. Förbredelseskolan (kommunal) Uppsala – 49% underkända, 6,5 i medelpoäng
 2. Klingsborgsskolan (kommunal) Norrköping – 36% underkända, 8,0 i medelpoäng
 3. Svartedalsskolan B (kommunal) Göteborg – 33% underkända, 9,9 i medelpoäng
 4. Katolska skolan av Notre Dame (fristående) Göteborg – 28% underkända, 9,5 i medelpoäng
 5. Gårdstensskolan 4-9 (kommunal) Göteborg – 27% underkända, 9,6 i medelpoäng

 

Du som önskar mer information om andra skolor är välkommen att kontakta 4RIL.

Annonser