Här är svaren du söker Carin Jämtin


”Vi måste ha relevanta mål som man kan styra och utvärdera emot, säger partisekreterare Carin Jämtin i en artikel i SvD i går”

Denna självklarhet för många är lika lite självklar för en stor del av verksamma inom skola, vård och omsorg. Det är obekvämt och jobbigt att bli mätt, utvärderad och bedömd. Särskilt tungt är det för de människor som förväxlar sitt människovärde med det resultat de åstadkommer.

Då skulle en läsare förvänta sig att Carin Jämtin och Socialdemokraterna skulle ha en åsikt om vad som är relevanta mål. Kanske har de det och vill endast på svenskt manér förankra sina tankat när de säger att de skall tillsätta en utredning i syfte att finna nya vägar för hur välfärden ska regleras. Men det är nog att hoppas på för mycket när Carin Jämtin i samma artikel citeras: ”Exakt hur det ska se ut måste vi utforma med proffsen inom de här områdena. Det finns många tankar om hur de vill styra sin vardag.”

”Hur de vill styra sin vardag.” Man häpnar.

Eller kanske ändå inte.

Men varför säger inte Socialdemokraterna och Carin Jämtin att innan det finns skäl att prata om detaljstyrning av exempelvis lärarnas vardag, förövrigt något som många kritiker av dagens målstyrda skola önskar när de lyfter fram regelstyrning, måste Riksdagen ha gjort klart vilket det övergripande målet för grundskolan skall vara.

Vi gör avsiktligen denna gränsdragning mot gymnasieskolan, eftersom ännu så länge är endast grundskolan obligatorisk och därefter väljer eleverna sin egen inriktning. Det gör att den skolformen rent principiellt bör diskuteras separat.

Men oavsett om skolan återgår i regelstyrning eller fortsätter i målstyrningens fålla, även om det inte finns något övergripande mål satt, måste Riksdagen sätta ned foten och ange vilket mätbart mål som skall ställas på varje skola, varje rektor och varje lärare.

Och det kan inte vara annat än att varje elev som går ut grundskolan skall uppnå minst godkänt i alla ämnen. Att mäta ett så godtyckligt mått som slutbetyg är naturligtvis inte möjligt eftersom de skulle kunna manipuleras hur lätt som helst av varje lärare, med press från rektor och skola. Nej, det mätbara målet måste vara i relation till nationella tester som är utformade och genomförs på sådant sätt att rättningen är objektiv. Först då har vi grunden för att sätta det mätbara målet noll underkända elever i grundskolans årskurs nio i alla ämnen.

I en målstyrd skola kommer skolans ledning och lärarna anpassa resurser och tid med elev för att kunna uppnå det målet. En övergripande myndighet kommer att göra nedslag på de skolor som inte håller måttet.

I en regelstyrd skola kommer en övergripande myndighet få arbeta med att anpassa reglerna och kontrollera att skolorna och lärarna följer dem, för att styra varje skola och lärare mot målet, vilket inbegriper att fastställa antalet timmar som skall spenderas på respektive aktivitet.

Tyvärr nämner inte Carin Jämtin hur Socialdemokraterna ser på ersättningen till respektive skola. I valutspelen talas om att friskolorna skall ha lika många lärare per elev som i offentlig skola. Det utvecklar Socialdemokraternas talesman i skolfrågor Ibrahim Baylan i Svd när han säger att kostnaden för lärare inte får dras ned. Det är inte det mest intelligenta uttalandet i denna valrörelse och visar på Socialdemokraternas oförståelse för skolan och deras problem, konflikten mellan att göra rätt saker för skolan och närheten till lärarfacken.

Det kommer endast att cementera kostnaderna och inte frigöra resurser till insatser där de bättre behövs.

Kvar står endast en from förhoppning att om Socialdemokraterna vinner valet 2014, läser de grundläggande rapporter om resursanvändningen och hur stöd till elever som riskerar underkänt skall utformas. Med det som grund kan ersättningen till kommunala skolor och friskolor utformas på ett korrekt sätt och rätt styrning appliceras.

Förutom att tid kommer att sparas och därmed snabbare komma Sveriges elever till nytta, spar Sveriges skattebetalare pengar på en fokuserad och snabb utredning. Därtill finns ingen risk att resultatet kidnappas av exempelvis  lärarfacken som endast ser till sina medlemmars bästa, som tycks vara många lärare, lite arbete och ingen kontroll, och inte till Sveriges eller elevernas bästa.

Och inte minst, Socialdemokraterna och Carin Jämtin får veta hur skolan på bästa sätt skall styras.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s