Svt/UR stjäl och hänvisar inte till källan


Nu har Svt och UR gjort en undersökning som visar att det är bristande stöd till elever i grundskolan som kontext för en serie om fyra program som började sändas idag på svt 2 idag den 27/5 2014 med första programmet.

När Mikael Flovén offentliggjorde rapporten ”Det som inte mäts finns inte” så var Kristina Lagerstöm, Ann Wollner och Ulrika Zacheus inte intresserade. De sade att det inte var intressant som ämne.

Svt och deras journalister säger en sak men gör en annan, d.v.s. stjäl och vill verka som om de kommit på något nytt med sin undersökning. Och det med en studie till 1 179 rektorer av totalt mer än 3 000 grundskolor i Sverige och ett bortfall på 42%, när ett argument från Ann Wollner var att det var för stort bortfall i Mikael Flovéns studie, trots att det var en explorativ studie, med en del i studien upplagt så att inget bortfall fanns.

Är det rätt att svt/UR agerar på detta sätt?

Och varför agerar journalister på svt/UR på detta sätt?

Tipsa gärna andra om detta och fråga programdirektör Robert.Olsson@svt.se om det är så svt/UR jobbar normalt.

Fråga även kristina.lagerstrom@svt.se, ann.wollner@svt.se och ulrika.zacheus@svt.se varför de inte anger källan till sin undersökning, varför inte Mikael Flovén togs med i arbetet med undersökningen och programmet när han uttryckligen föreslog ett sådant samarbete.

Läs själv mailkorrespondens med anledning av Mikael Flovéns uppföljningsmail efter att ha pratat med enskilt med Kristina Lagerström, Ann Wallner och Ulrika Zacheus på Svt, de är Svt:s skolreportrar, för att de skulle ta upp resultaten i studien. Läs även själv studien i sig om du inte redan läst den.

Hej Ann,

  • Det är en explorativ studie – då spelar inte bortfallet någon roll.
  • Förutom för huvudfrågan ”Styr kommunerna sitt stöd till eleverna?” som är konstruerad så att det inte finns något bortfall.
  • Däremot är det även i en explorativ studie intressant att veta vilka som svarat relativt de som inte svarat för att skapa hypoteser.

Och då ser du att baserat på fakta om kommunerna som svarat, kommunernas svar på sex frågor, hur kommunerna som svarat fördelar sig storleksmässigt och över landet, har skapats en ny hypotes: ”elevernas bristande resultat, särskilt i matematik, beror på den låga lärarkvaliteten” och att orsaken till att ingenting görs åt den är att vare sig kommunen eller riksdagen har någon mätbar målsättning om andelen underkända i årskurs 9, vilket var huvudfrågan i studien.

Jag vet inte om du med att du förra veckan fokuserat på barnens resultat menar att ämnet är utagerat?

Men jag såg att Ulrika Zaccheus förra veckan gjorde ett inslag om en lärare i matematik som insåg att hon var en matematiklärare som inte kunde ge barnen vad de behövde och på egen hand gick till rektorn för att ta bort sig som matematiklärare och byta till bildlärare, ett ämne hon behärskade.

Det exemplet om något visar exakt det jag pratar om!

Det är läraren själv, inte rektorn, inte kommunen som ”mäter” och ”inser” att något måste göras, d.v.s. läraren är på fel plats och det behövs någon bättre. Det är ett klockrent exempel!

Med min studie som grund skulle SvT kunna genomlysa kommuner, deras skolor och lärare för att visa att det är läraren som är den direkta orsaken till de fallande resultaten (lärarens bristande ämneskunskap, bristande pedagogisk utbildning i ämnet, bristande förmåga att leda) men samtidigt att den indirekta orsaken är att ”Det som inte mäts finns inte”. Så länge det inte finns ett mätbart mål för andelen underkända elever kommer inte skolledning eller rektor agera för att själva aktivt byta ut lärare som misslyckas i sin roll som lärare. Och då är frågan hur en lärare som åstadkommer resultat skall lockas att arbeta i skolan? Naturligtvis genom att de som bevisligen åstadkommer resultat får rejält betalt för det, vilket jag skriver som ett av flera åtgärdsförslag i rapporten.

Och jag är benägen att bistå dig där du så önskar. Jag ser möjligheten till ett fruktbart samarbete.

Vänliga hälsningar

Mikael Flovén

 

Från: Ann Wollner [mailto:ann.wollner@svt.se]
Skickat: den 31 mars 2014 17:09
Till: mikael.floven@kmfventures.se
Ämne: Ang. Översänder rapport enligt ÖK

Hej!

Som du nog sett så har vi (jag och Ulrika Zaccheus) i förra veckan fokuserat på barnens resultat i skolan och på de nationella proven.
Och om jag förstod rätt så var det en majoritet av kommunerna som ni frågade som inte svarade, och därmed blir bortfallet för stort.
Vi tackar därför nej till att göra nåt på rapporten.

Vänliga hälsningar,

Ann Wollner
inrikesreporter Rapport
Sveriges Television
08-784 35 91
070-884 79 33
ann.wollner@svt.se

Från:        Mikael Flovén <mikael.floven@kmfventures.se>
Till:        <ann.wollner@svt.se>,
Datum:        2014-03-19 15:15
Ärende:        Översänder rapport enligt ÖK
Hej Ann,

Med anledning av vårt samtal översänder jag den rapport om skolans styrning av stöd till elever i grundskolan som jag berättade om.

När du berättade om vad du skriver om för närvarande ser jag att du har nytta av min rapport.

Vad är KMF Ventures och Mikael Flovén?
KMF Ventures AB har med Mikael Flovén i spetsen sedan slutet av 90-talet och under 2000-talet brutit ny mark inom lärande och skolans värld genom att vara först med att utveckla mobilt lärande, mäta resurs- och tidsanvändning i skolan (En analysmodell för skolan Resursandel i lärande™ även förkortat RIL), beräkna en korrekt skolpeng och mäta en skolas kvalitet utifrån elevens perspektiv. Mikael Flovén har arbetat med kommuner och friskolor, Svenskt Näringsliv och citerats i böcker och andra rapporter.

Du kan närsomhelst kontakta mig om du har frågor.

Jag återkommer om någon dryg vecka.

Vänliga hälsningar

Mikael Flovén
0706-82 96 00
KMF Ventures AB
www.kmfventures.se
[bilagan ”Det som inte mäts finns inte.pdf” är borttagen av Ann Wollner/ANW7/SVT/SE]

Ett svar till “Svt/UR stjäl och hänvisar inte till källan

  1. Ping: Även DN stjäl för att påstå att de kommit på något nytt | 4 RIL

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s