Skolpengen är för hög


Med jämna mellanrum seglar frågan upp om vinster inom friskolor. Ingen tycks förstå att anledningen till varför riskkapitalister och rektorer vill driva friskolor, gärna genom att få köpa en kommunal skola till underpris, är att de vet att skolpengen är för hög och att de därför med minimal risk kan göra mycket goda vinster.

Förklaringen till varför skolpengen är för hög är att den är felaktigt beräknad och inte tar hänsyn till avgörande strukturella skillnader mellan en kommunal skola och en friskola som exempelvis vilken slags elever skolan attraherar, läraravtal, hyresvillkor och överkompensation för moms.

Och eftersom en kommun där de privata aktörerna etablerar sig dessutom vanligtvis har flera skolor och beräknar en skolpeng som bygger på kommunens genomsnittliga kostnad per elev, garanteras den privata skolan att alltid få för hög ersättning.

Som om det inte var nog konkurrerar kommunen med skolkoncerner vilka blir allt större och som drar nytta av stordriftsfördelar genom att t.ex. ta fram undervisningsmateriel för alla sina skolor.

Effekten av den felaktiga beräkningen av skolpengen är att en mycket stor del av skolbudgeten helt i onödan går till vinster, med vilket menas överskott som kan användas till annat än drift av skolan, som exempelvis räntor, kostnader från intresse- eller koncernbolag och vinst, i friskolor istället för att användas för de elever som behöver extra hjälp för att nå godkänt.

Om rätt beräkning av skolpengen gjordes skulle friskolornas vinster vara avsevärt lägre, med ett i det närmaste obefintligt intresse från riskkapitalbolag och rektorer att driva friskola.

10 svar till “Skolpengen är för hög

 1. Knepigt ämne, särskilt om man inte vet hur skolpengen beräknas. Själv vet jag t.ex. inte exakt om eller hur man tar hänsyn till faktorer som lokalkostnader, som jag vet kan variera kraftigt beroende både på läge och hur lokalerna man lyckas hitta råkar vara utformade osv., eller hur man beräknar den beroende på saker som elevers behov, typ av utbildning osv.

  Något jag vet är att den icke vinstdrivande friskolan där mina barn går hade väldiga problem för ett antal år sedan med att få tilldelat pengar de verkade ha rätt till för elever med särskilda behov.

  Finns det ens ett enhetligt system i Sverige? Är det inte upp till varje kommun att besluta hur mycket som ska utgå i skolpeng per elev (för så går det väl till?) och enligt vilka kriterier det ska ske?

  Fakta är en sak som ofta fattas i friskoledebatten, liksom att man skiljer mellan olika typer av friskolor. T.ex. de som till sitt huvudsyfte drivs utifrån en pedagogisk idé, de som drivs av trosskäl eller ideologiska skäl, och de som drivs som mer eller mindre ren affärsrörelse.

  Själv anser jag att det vore bra om man endast tilldelar tillstånd att driva friskola till dem som skattar fullt ut i Sverige. Det kanske är omöjligt idag, med EU-regler Sverige underkastat sig, men eftersom kvaliteten på en skola, eller som det faktiskt brukar vara, för just den skolgång ens eget barn får, är oerhört svår att bedöma i förväg eller ens inom rimlig tid, så vore det bra om man åtminstone håller borta sådana som ger sig in i branschen för att pumpa ut pengar.

  Jag jobbar själv i en bransch där begreppet kvalitet är så svårbedömt att branschens seriösa aktörer skadas av effekterna, nämligen att endast enklare mätbara kriterier som hastighet och pris avgör.

  • Grundskolans skolpeng bestäms av varje kommun.

   Det finns samtidigt en överenskommelse om hur beräkningen skall ske, den s.k. likabehandlingsprincipen som består av tre delar; 1 – skolpengen ska fördelas på samma grunder, 2 – skolpengen ska fördelas utifrån kommunens budget och 3 – kommunens samtliga kostnader för en viss verksamhet ska inkluderas i skolpengen, oavsett var i kommunens organisation de uppstår.

   Den första delen, på samma grunder, innebär bland annat att kommunen ska använda samma fördelningsprinciper vid beräkning av skolpeng till de kommunala som till de fristående enheterna.

   Läs gärna om de två andra delarna och mer t.ex. hos Friskolornas Riskförbund i foldern: http://www.friskola.se/Files/Dokument/Foldrar/FR_Skolpeng_100824.pdf.

   Och vid kontroll hos varje kommun kan du som privat aktör snabbt se var det är extra förmånligt att etablera sig med hänsyn till skolpengens storlek.

   Vid analyser av olika skolors ekonomi runt om i Sverige har det visat sig att det skiljer sig avsevärt mellan kommunens kostnader för ett genomsnitt av deras kommunala skolor och friskolorna. Och anledningarna är de som beskrivs i texten ovan.

   Ersättningen för gymnasieskolan är per program och sätts för hela Sverige. Ingen skillnad i praktiken relativt grundskolan för en friskolekoncern.

 2. Ping: Socialdemokraterna förstår inte skolan | 4 RIL

 3. Ping: Rapport från OECD | 4 RIL

 4. Ping: Dags att insourca skolans kärnverksamhet | 4 RIL

 5. Ping: Academedias vinst är fyra gånger högre än officiellt redovisat | 4 RIL

 6. Ping: Lätt att sänka värdet för Engelska skolan och Academedia | 4 RIL

 7. Ping: Betygsinflation och marknadskrafter | 4 RIL

 8. Ping: Lärarnas Riksförbund har en annan syn på lärande | 4 RIL

 9. Ping: Vågar du läsa dessa fakta om friskolorna? | 4 RIL

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s